Markus Eerola

Ikä: 

Ammatti: Maaseutuyrittäjä, Yhteiskunnallinen verkottuja

Asuinalue: Palopuro

Sosiaalinen media:

Olen ollut Hyvinkään kaupunginvaltuutettuna toista kautta Kunnanvaltuuston ja Ympäristölautakunnan jäsenenä.

Toimin myös MTK ry:n Johtokunnan kolmantena puheenjohtajana. Yhteistyö valtakunnallisten poliittisten päättäjien kanssa on osa työnkuvaani. Myös kansainvälinen vaikuttaminen on tuttua. Laaja verkottautuminen on vahvuuteni.

Mielenkiintoni kohteena on erityisesti ympäristöpolitiikka ja kestävä kehitys ja niihin liittyvät kysymykset. Olen ollut kutsuttuna seminaareihin asiantuntijan roolissa oman laajan taustani ansiosta, nämä tilanteet ovat olleet oppimistilanteita laajasti, liittyen myös moniin hyvinvointikysymyksiin. Kunnallispolitiikan vaikuttamisenkautta Hyvinkäällä olen päässyt tutustumaan kuntavaikuttamiseen laajasti.

Aluevaalit ovat haastava uusi toimintamalli ja toistaiseksi aikalailla hahmottumaton suurelle yleisölle. Hyvinvointialueiden rakenne, johon nyt valtio on päätynyt mielestäni ristiriitainen ja vaikeasti hahmotettavissa. Asetuin vaaleihin koska haluan olla vaikuttamassa, jotta palvelut ja koko rakenne saadaan toimimaan asukkaiden hyväksi kustannustehokkaasti niin hyvin kun se vain on mahdollista.

Ne keinot, joilla päästään eteenpäin ovat ratkaisukeskeisiä. Palveluiden saatavuus sujuvasti on keskiössä, eli on löydettävä helppo ratkaisut mielenterveyspalveluihin pääsyyn, lapsiperheiden tukipalvelut, kotihoidon ja omaishoidon sujuvuuteen on löydettävä ratkaisut jotka ovat toimivia. Jo nyt on vaarana hoitajien ja omaishoitajien liiallinen työtaakka.

Toimialue on laaja: ratkaistavana on opiskelija huollon asiat, palvelut jotka ovat lähellä nuorten ja lasten arkea. Varmistetaan että päihde ja muille riippuvuus ongelmista kärsiville ratkaisujen hakeminen ovat matalan kynnyksen takana.

Hyvinvointialueiden työsarka on laaja ja niillä on erittäin vakava vastuu. Aluevaaleissa valittavien henkilöiden on oltava motivoituneita ja laaja alaisia sekä hyvin verkottatuneita.

Olen maalaisjärkinen ja laaja – alainen, Maatalaisjärkisyys on eduksi, maatalousyrittäjänä on tuttua että pyritään turvaamaan tulevien sukupolvien hyvä tulevaisuus, varsinkin muuttuvissa olosuhteissa. Myös toinen ammattini taiteilijana (Taiteen Lis.) auttaa minua päätöksenteossa ottamaan huomioon laajalti asukkaita kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä.