Pentti Puhakka

Ikä: 

Ammatti:

Asuinalue:

Sosiaalinen media:

Olen Hyvinkään kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu. Toimin myös Hyvinkään Kokoomuksen puheenjohtajana sekä Kokoomuksen Uudenmaan piirin hallituksessa.
Toimin tällä hetkellä Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta suunnittelevan lakimääräisen VATEn (väliaikainen valmistelutoimielin) poliittisen seurantaryhmä puheenjohtajana, missä roolissa olen päässyt syvällisesti perehtymään menossa olevaan muutokseen. Itselleni on noussut kolme (3T) asiaa ylitse muiden. 

Terveys: Tärkeintä on päästä hoitoon nopeasti ja siksi palvelusetelit pitää ottaa käyttöön. Kaikki resurssit huolehtimaan kuntalaisista jonossa seisottaminen sijaan.

Talous: Palvelut on järjestettävä kustannustehokkaasti ja maakuntavero estettävä. Talous pitää olla mukana jokaisessa päätöksessä.

Turvallisuus: Pelastustoimen toimintakyky on turvattava ja riittävät yhteydet palveluihin on varmistettava. Myös uusi tekniikka otettava laajasti käyttöön, jotta kotona asuminen on turvallista myös iäkkäämmille.

Ilman tervettä taloutta emme pysty takaamaan laadukkaita palveluja. Tässä yhteydessä on muistettava määrittää myös kolmannen sektorin toimijoiden arvokas työ.

Itse uskon jatkuvan parantamisen voimaan, mitä olen ollut toteuttamassa työelämässä. Se on ainut keino varmistaa, että palvelujen laatu ja tehokkuus paranevat, vaikka toimintaympäristössä tapahtuisi muutoksia. Sekä vaimoni että tyttäreni toimii hoitoalalla, joten olen saanut kuulla käytännön haasteista lähes päivittäin, mikä tarkoittaa, että meillä on reilusti tilaa kehittää toimintaa kuntalaisten parhaaksi.