Marko Tähtikumpu

Ikä: 47v.

Ammatti: Kahden lapsen isä, 26 vuotta studioyrittäjänä.

Asuinalue: 

Sosiaalinen media:

Olen 47-vuotias, kahden lapsen isä, äänituottaja, studioyrittäjänä 26 vuotta.

Sveitsinrinteen koulu tuli tutuksi aikoinaan ja siitä jatkoin kauppaoppilaitokseen.
Studiot alkoivat kuitenkin kiinnostamaan enemmän ja siitä alkoi tie, jolla edelleen olen.
Toisin sanoen, olen paluumuuttaja 🙂

Tärkeitä asioita ovat lasten ja nuorten oppiminen, uteliaisuuden ylläpitäminen ja selviytyminen muuttuvassa yhteiskunnassamme.
Vanhempien yhteistyö kasvatuksessa on ensisijaisen tärkeää.

Teen töitä spiikkaamisen. musiikin ja laulamisen parissa.

Muutamia tuotantojani:

Kielikasetti-sarja: Äänitie Suomeen vuonna -98.
Projekti syntyi Vantaan kaupungin sivistystoimen maahanmuuttaja- osaston tarpeista.
Projekti oli suunnattu auttamaan maahanmuuttajia, paluumuuttajia ja pakolaisia sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja oppimaan helpommin Suomen kieltä. Yhteistyökumppanit olivat: Työministeriö, Opetushallitus, Kela, Ympäristöministeriö, Opetusministeriö, VR, HKL, Irti Huumeista ry ja Työelämänkeskus.
Myöhemmin kuulin kaimani suusta, että faijansa oli tokaissut ” Se oli hyvä juttu”

Lukimo – projekti vuosina 2007-2010, jossa tehtiin Celia – Näkävammaisten kirjastolle 1500 äänikirjaa, Opetusministeriön rahoittamana.
Tästä osa luettiin Hyvinkäällä.

Opetushallituksen oppimateriaaleja olen tuottanut vuodesta -99.

Olen toiminut Lasten oikeudet ry:n hallituksessa tuottajana.

Teemat: Tasa-arvoinen vanhemmuus ja lasten oikeudet.

Haluan, että minun Hyvinkäästäni tulee lapsiystävällinen kaupunki, jossa otetaan käyttöön konkreettisia toimia tasa-arvoisen vanhemmuuden ja lasten oikeuksien edistämiseksi.

Vanhemmuus ei ole vuosinumeroita, vaan sisältöä, jota pakkaat lapsen reppuun.

Äkkiä ajatellen lapsen hankkiminen kuulostaa normaalilta elämäntapahtumalta, mutta mitä se sitten on se vastuu. Rakkaus on niin kaunista ja siinä elämän vilskeessä jää usein pohtimatta, mitä se ero tuo tullessaan. Puolet avioliitoista päättyy eroon ja pieni prosentti niistä eroista johtaa huoltoriitaan, joka pahimmillaan voi kehittyä vuosien mittaiseksi oikeustaisteluksi ja lapset joutuvat aikuisiten riitojen väliin.

Lähteet seuraaviin aiheisiin: Oikeuskirjallisuus, asiantuntijalausunnot ja tukipuheluiden sisältö.

On hyvin tavallista, että vanhemmat keksivät toisistaan tunnepitoisia tarinoita, joissa väitetään toisen olevan epäkelpo vanhempi.
Suosikkitermejä ovat väkivalta, alkoholismi ja lapsen laiminlyönti.

Lue tarkkaan kaikki lakimiesten tekemät paperit ennen kuin hyväksyt ne.
Hyvä lakimies edesauttaa sopimuksen tekemistä ennen oikeuskäsittelyä.

Käänteinen todistetaakka: Miten todistaan tapahtuneeksi asioita, joita ei ole oikeasti tapahtunut?

Todisteita haetaan koulusta, päiväkodeista, lääkäreiltä, neuvolasta, harrastusvetäjiltä jne. Toista vanhempaa haukutaan ja pyritään saamaan ko. tahoa/ viranomaista tekemään lastensuojeluilmoitus toista vanhempaa vastaan. Arkipäivää ovat myös erilaiset syytteet, jotka usein palautuvat syyttämättäjättämispäätöksinä, koska niiden katsotaan olevan vanhempien/aikuisten keskinäisiä asioita, ei poliisin.

Näissä tilanteissa eriarvoisuus korostuu. Asioiden oikaisemista ei vaadita, vaikka toinen osapuoli on kärsinyt mustamaalaamisesta.

Se vanhempi, joka on hoitanut lasten asioita pääosin, on yleensä vahvoilla.

Huoltajuusriitaa ja oikeustaistelua kun tarkastellaan kokonaisuutena, päästään asian ytimeen.

Ehdotukseni:

1. Koska usein perheissä äiti on se, joka hoitaa lapsiin liittyvät asiat, niin viimeistään kolmen ikävuoden jälkeen isejä olisi hyvä kannustaa osallistumaan lasten päiväkodin/koulun asioihin. Se, että lapsi vain viedään päiväkotiin/kouluuun, ei riitä. Molempien vanhempien tulee tietää, mitä siellä lapsen päivässä tapahtuu ja kenen kanssa lapsi leikkii. Molemmat vanhemmat hoitavat kommunikoinnin tahojen välillä. Koulu keskityy opettamiseen ja kasvatusvastuu on vanhemmilla. Isien olisi hyvä viedä lapsi neuvolaan/ lääkäriin vähintään joka kolmannella kerralla. Ihanne olisi, että molemmat vanhemmat hoitavat aina näitä asioita yhdessä.

Vinkki isille:

Pidä perhevapaita. Isien osuus perhevapaiden käyttäjistä kasvaa hitaasti.

Vanhempainvapaisiin tehdyistä uudistuksista huolimatta äidit pitävät edelleen valtaosan vanhempainvapaista. Vuonna 2020 äidit pitivät kaikista vanhempainpäivärahapäivistä 90 % ja isät 10 %. Isien osuus vanhempainvapaiden käytöstä on Suomessa Pohjoismaiden matalimpia.

Parhaillaan suunnitteilla olevassa perhevapaauudistuksessa vanhempainvapaajärjestelmää on tarkoitus uudistaa perusteellisesti. Äitiys- ja isyysvapaa-termeistä luovutaan ja vanhempainvapaa jaetaan lähtökohtaisesti puoliksi lapsen vanhempien kesken. Tämä luo hyvää alustaa tasa-arvoiselle vanhemmuudelle. ks. https://www.kela.fi/perhevapaat-tietopaketti

Osallistu päiväkodin tai koulun vanhempainyhdistyksen toimintaan. Se on sitä äijä-toimintaa! Lähesty sitä omasta kulmastasi ja tuo esille omat vahvuutesi. Toiminnassa tarvitaan kaikenlaista osaamista. Koulut ja päiväkodit voisivat myöntää aina kauden lopussa “aktiivi-iskä”-merkin.

2. Eron sattuessa vanhemmat vaaditaan osallistumaan erokurssille. (Perheväkivaltatapaukset poikkeuksena) Molempien vanhempien tulee olla yhteydessä kokemusasiantuntijaan, joka kertoo, mitä pahimmillaan voi tapahtua, jos asioita ei sovita. Eroon ei tuomita, ennen kuin lapsen asiat ovat hoidossa. Vuoroasumisen mahdollisuudet tulee selvittää aina ennen sopimusten tekoa.

Vinkki: Seuraa Lasten oikeudet ry:n Facebook-sivuilla Myytinmurtajat sarjaa, jossa Malin Bergström murtaa myyttejä vuoroasumisesta. Malin on tehnyt Ruotsissa aiheesta tutkimuksen, johon haastateltiin 172.000 lasta.

3. Kaikkien viranomaislausuntojen tulee olla perusteltuja ja faktat tulee aina tarkistaa. Lausunnot tulee antaa lomakepohjalla, jotta vältytään tunnepohjaisilta arvioinneilta ja keskitytään enemmän faktoihin.

4. Oman lausunnon lukemisen yhteydessä tehdään heti muutokset ja tuloste annetaan siinä muodossa jo ko. vanhemmalle vakiokäytäntönä.

Selvityksen aikana järjestetyt tapaamiset videoidaan, joten siellä esitetyt faktat voidaan tarkistaa ja väärästä lausunnosta voidaan nostaa kunnianloukkaussyyte toista osapuolta vastaan. Lausunnon antaja voi esittää oman subjektiivisen näkemyksen asian suhteen, mutta näkemys tulee perustella asianosaisille. Mikäli vanhemman ja lapsen (lasten) suhteessa esitetään väittämiä, joita ei voida selvittää tapaamisten yhteydessä, lapset ja vanhemmat tulee arvioida perhekuntoutuksen kautta heidän asuessa perhekuntoutuskeskuksessa 24/7 esim. 2 viikkoa.

5. Kun oikeuteen lähdetään, tulee olla todiste väitettävistä asioista, muuten oikeusavustuksia ei makseta. Koska lapsi-asiat ovat tärkeitä, saa oman juttunsa helposti käsiteltäväksi. On kuitenkin täysin kohtuutonta, että veroja jo valmiiksi maksava keskituloinen vanhempi maksaa omasta pussistaan kaikki oikeudenkäyntikulut ja toinen vanhempi saa kaiken ilmaiseksi oikeusavustuksina, mikä madaltaa kynnystä lähteä kiusallaan oikeuteen. Pahimmassa tapauksessa tuo vanhempi joutuu myymään talonsa, kattaakseen lakimieskustannukset, talon joka saattaa olla esim. lasten lapsuudenkoti ja tämä taas heikentää lisää hänen asemaansa, koska hänet on pakotettu tekemään olosuhdemuutos. Tuomioistuimissa pyörii paljon vain tunnepohjaisiin, yksipuolisiin lausuntoihin perustuvia oikeudenkäyntejä turhaan.

Perheoikeudellisissa prosesseissa tulisi olla käytäntö, jossa määrätään sakkoa vanhemmalle, joka tahaallan pitkittää prosessia tai muulla tavalla estää päätöksentekoa (esim. sillä, ettei saavu oikeuteen ilman perusteltua syytä tai keksii ja ilmoittaa koko ajan uusia syytösväittämiä prosessin edetessä)

6. Termit lähivanhempi ja etävanhempi pitää poistaa ja puhua luonapitoajasta.

7. Sosiaalityöntekijän työstä pitää tehdä “seksikkäämpi”, jotta sinne saadaan töihin riittävästi kokeneita alan ammattilaisia, myös miehiä. Selvityksissä voidaan harkita lausunnon ostamista alan yrityksiltä, jotka ovat puolueettomia ja edustavat muita ammattiryhmiä (lakimies, psykologi, psykiatri, ym.) Näin voidaan kasata perhekohtaisesti moniammatillinen tiimi, joka ymmärtää paremmin perheen tilanteen.

Näillä keinoilla saadaan tehtyä muutamissa vuosissa ymmärtävämpi ja tasa-arvoisempi kaupunki, jossa lasten oikeudet toteutuvat paremmin. Jos nämä asiat olisivat kunnossa, säästöä tulisi käsittämätön määrä.

Lempilainaukseni:

”Ihmiskunnalle annettiin kolme silmää. Yksi niistä on muisti, jolla voimme katsella menneisyyttä ja oppia virheistämme. Toinen on aistit, joilla katsomme tätä hetkeä. Kolmas, kaikista tärkein silmä on huolehtiminen. Huolehtimalla nyt asioista voimme nähdä tulevaisuuteen”.