Kokoomuksen toimintalauantai

Kokoomusteltta Kulmakonditorian edessä

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen tulee teltallemme klo 14.45-15.30.

Keskuskauppakamarin kuntavaaliohjelman esittely

Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola esittelee Kauppakamareiden kuntavaaliohjelmaa tiistaina 14.1.2021 klo 18.00. Tervetuloa kuulolla tästä linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI5NTZkNGMtNmM0OS00YWRkLWI3MGItZGNmMWU3NWE5NWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204cce10c-711a-4fe5-b142-a577abf7d191%22%2c%22Oid%22%3a%22a9771497-9827-4992-aac0-6df0720099bc%22%7dabf7d191%22%2c%22Oid%22%3a%22a9771497-9827-4992-aac0-6df0720099bc%22%7d

Kokoomuskävely

Puolimatkan koulu

Lähtö Puolimatkan koulun pihalta 14.00.